NYT: Lej sommerhus i Assens klik her - ​Få vores nyhedsbrev klik her »

Følg os på facebook    ​

Behandling af personoplysninger​

Når du foretager bestilling og køb af arrangementer via vores hjemmeside, afgiver du nogle personoplysninger, som behandles af os.

Vi skal derfor herved oplyse dig om følgende:

1.​Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Assens Bowling Center APS

Korsvangcentret 1, 5610 Assens

CVR. 15 27 94 78

Tlf. 64 71 57 07

Vores kontaktperson er Frank Larsen

2.​Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med at behandle dine personoplysninger er, at opfylde aftaleforholdet med dig, herunder gennemføre dit køb. Uddyb evt., hvis der eksempelvis sendes ordrebekræftelser mv.)

3.​Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Navn + efternavn

Adresse + by

Telefon nummer

Mail adresse

4.​Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

5.​Opbevaring af dine personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

6.​Sletning af oplysninger

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

7.​Retten til at kræve personoplysninger berigtiget eller slettet

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

Såfremt du ønsker indsigt i, hvilke oplysninger, der kan henføres til dig, eller ønsker oplysninger slettet eller berigtiget, skal du rette henvendelse til

Assens Bowling Center APS

Korsvangcentret 1, 5610 Assens

CVR. 15 27 94 78

Tlf. 64 71 57 07

Vores kontaktperson er Frank Larsen

8.​Klage til Datatilsynet

Du kan klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klages indgives til Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Book en bane​

Ønsker I at bestille en eller flere baner ?​

Assens Bowling Center​

Korsvangcentret 1

5610 Assens​

Kontakt os​